Beslag inzake namaak is een Belgische procedure op éénzijdig verzoekschrift om bewijs te verzamelen van mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Voor de bezochte onderneming is een beslag inzake namaak meestal een verrassing. Deze website bevat basisinformatie over deze procedure en enkele algemene praktische aanbevelingen voor wie ermee wordt geconfronteerd. De FAQ biedt korte antwoorden op enkele veel gestelde vragen. Voor meer informatie, een workshop op maat of gespecialiseerde juridische bijstand bij een specifiek geval kunt u contact opnemen met Inteo, het advocatenkantoor dat deze website beheert.

Procedure

Praktisch